IMT Nederland


Ontmoeten
Ontmoeting vraagt toewijding. Het is een keuze, iedere keer opnieuw. Wanneer we ons vastbijten in gedachten, stromingen, concepten, beelden, voorschriften en dogma's, lopen wij vast in modellen. Dan zijn we uit de verbinding, uit de ontmoeting. We zetten dan iets tussen onszelf en de ander in. Daarom is de basis van ons werk altijd gebaseerd op echt ontmoeten, vanuit een toegewijd hart.

IMT in het kort
Van harte welkom op de website van IMT Nederland, Centrum voor Innovatieve Management Training. Wij werken sinds 1985 internationaal met een team ervaren trainers en coaches. Met onze trainingen, workshops en coaching willen wij organisaties ondersteuning bieden bij vragen rondom leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en communicatie. In nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers werken wij aan verbeteringen en gewenste veranderingen voor alle delen van de organisatie. Met als doel: een gezond en sterk hart voor de zaak.

Onze inzet voor uw organisatie richt zich op:

  • bewustwording creëren,
  • nieuwe attitudes kweken,
  • persoonlijke betrokkenheid vergroten,
  • (persoonlijk) leiderschap ontwikkelen,
  • persoonlijke vaardigheden verder ontplooien,
  • duurzame identificatie met de onderneming
  • bewerkstelligen,
  • samenwerking versterken,
  • "ondernemerschap" stimuleren op alle niveaus,
  • alle medewerkers bij het proces betrekken.

De centrale vraag hierbij is: Wat brengt u en uw organisatie écht tot leven?


Wij nodigen u van harte uit ons aanbod te bekijken.